Бизнес Академия Легенда: 2 Модул: Управление на дейностите и парите на козметичния салон.

Модул 1 Детайлно ръководство за това как да организираш салона си така, че да работи спокойно и с нарастваща печалба.
Урок 1 Да поговорим за цените  
Урок 2 Управление на времето и дейностите във фирмата  
Урок 3 Как да се освободиш от нещата, които ти губят времето  
Урок 4 Губене на време - вътрешни причини  
Урок 5 Моята история  
Powered By WP Courseware